Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Aktualności

Informacja dla Oferentów

14.01.2022 09:35

Informacja dla Oferentów, których oferty nie zostały wybrane. Zgodnie z ptk XIV.3. Szczegółowych warunków konkursu ofert w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na wykonanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7), dokumenty oferentów, którzy nie zostali wybrani są do odbioru przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Plik do pobrania: SIWZ 

Życzenia Świąteczne

23.12.2021 08:24

Serdeczne życzenia Świąt Bożego Narodzenia, które niech od pierwszej wigilijnej gwiazdki będą przepełnione miłością, radością oraz zdrowiem i spokojem trwającymi przez cały 2022 rok.

Ogłoszenie na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0)

23.12.2021 08:19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

23.12.2021 08:15

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)- pełnienie dyżurów lekarskich na Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SWIZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-2) i położne (kod CPV 85141100-0)

23.12.2021 08:05

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-2) i położne (kod CPV 85141100-0) w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SWIZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie na usługi świadczone przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7)

23.12.2021 08:01

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne.

Z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj: badań hormonalnych markery nowotworów immunoglobiny dia...