Przejdź do treści

Centralna rejestracja do poradni: 46 837 56 11 wew. 435, 241, 508

Fundusze Unijne

Aktualności

Ogłoszenie na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

23.12.2021 08:15

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)- pełnienie dyżurów lekarskich na Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SWIZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-2) i położne (kod CPV 85141100-0)

23.12.2021 08:05

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-2) i położne (kod CPV 85141100-0) w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SWIZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie na usługi świadczone przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7)

23.12.2021 08:01

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne.

Z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj: badań hormonalnych markery nowotworów immunoglobiny dia...

Ogłoszenie na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

23.12.2021 07:53

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)- pełnienie dyżurów lekarskich na oddziale pediatrycznym i oddziale ginekologiczno-położniczo-ginekologicznym w ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SWIZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Hojna Kiernozia

22.12.2021 15:01

Podziękowania dla samorządu Gminy Kiernozia.

Serdecznie dziękujemy samorządowi Gminy Kiernozia z jej wójtem, Panią Beatą Miazek na czele za pr...

Zaproszenie

22.12.2021 14:53

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wybranych usług.

Zadanie 1 Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego wraz z szacowaniem narażenia na pole...