Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Konkursy na świadczenia medyczne

Kontakt:
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 276
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wejścia w życie "Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej"
załączniki:
zarządzenie
regulamin
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany "Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej"
załączniki:
zarządzenie
załącznik nr 1

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej" stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r.
załączniki:
zarządzenie

KODEKS ETYKI


klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących dla ZOZ w Łowiczu usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych: klauzula informacyjna


Ogłoszenia konkursowe

 

Konkurs Ofert nr 121/2024 - AKTUALNY

 

ZOZ w Łowiczu zaprasza do udziału w postepowaniu w postępowaniu konkursowym na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) - pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 

PLIKI DO POBRANIA: POBIERZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Data zamieszczenia: 10.06.2024 r.


 

 

Konkurs Ofert nr 120/2024 - ZAKOŃCZONY

ZOZ w Łowiczu zaprasza do udziału w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5) - wykonywanie opisów badań tomografii komputerowej i badań rtg w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.

PLIK DO POBRANIA

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

 

Data zamieszczenia: 22.05.2024 r.


 

Konkurs Ofert nr 119/2024 - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa konkursie ofert  na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) - udzielanie  świadczeń medycznych przez   lekarza w  oddziale ginekologiczno – położniczo -  neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu: POBIERZ

Data zamieszczenia: 12.04.2024 r.


Konkurs Ofert nr 118/2024 - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) wykonywanie przez kierownika Przychodni Zdrowia i polegające na udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Plik do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu: POBIERZ

Data zamieszczenia: 18.03.2024 r.


Konkurs Ofert nr 117/2024 - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej zaprasza do do składania ofeń i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4): udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pełnienie dyżurów lekarskich w tym oddziale, udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym i świadczenie usług zastępcy lekarza kierującego Oddziałem chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym ZOZ w Łowiczu

Plik do pobrania: SIWZ

Informacja do konkursu: POBIERZ

Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu: POBIERZ

Data zamieszczenia: 08.03.2024 r.