Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Konkursy na świadczenia medyczne

Kontakt:
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 276
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wejścia w życie "Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej"
załączniki:
zarządzenie
regulamin
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany "Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej"
załączniki:
zarządzenie
załącznik nr 1

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej" stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r.
załączniki:
zarządzenie

KODEKS ETYKI


klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących dla ZOZ w Łowiczu usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych: klauzula informacyjna


Ogłoszenia konkursowe

Konkurs Ofert nr 108/2023 - AKTUALNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia  na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9) w komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Data zamieszczenia: 15.09.2023 r.


Konkurs Ofert nr 107/2023 - AKTUALNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Data zamieszczenia: 14.09.2023 r.


Konkurs Ofert nr 106/2023 - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4 ), pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Zawiadomienie o odwołaniu konkursu: Plik do pobrania

data zamieszczenia: 30.08.2023r.