Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Blok operacyjny - tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. (0) 231

Kierownik: dr n.med. Dariusz Trepto
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. (0) 231

Pielęgniarka koordynująca: Agnieszka Gąsecka
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. (0) 231

 

Blok operacyjny dysponuje trzema nowoczesnymi salami operacyjnymi z niezbędnym zapleczem - sala wybudzeniowa, myjnie narzędzi i sterylizacja.