Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Dział fizjoterapii (gabinet fizjoterapii)

Telefon do ośrodka - 46 / 837 56 11,12,13 wew. (0) 246 lub 576 700 860

HARMONOGRAM PRACY DZIAŁU FIZJOTERAPII
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00

W ramach umowy z NFZ przyjmujemy bezpłatnie pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Umowa obejmuje fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne z kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.
Aby skorzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ należy posiadać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Skierowanie ważne jest 30 dni od momentu wystawienia.

Skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych musi zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania
 • PESEL
 • rozpoznanie w języku polskim
 • kod jednostki chorobowej wg. klasyfikacji ICD-10
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki mające wpływ na proces rehabilitacji tj. wszczepione urządzenia wspomagające pracę uk. krążeniowo-oddechowego, metali, przyjmowane leki
 • pieczęć i podpis lekarza
 • w przypadku lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne

Oferujemy zakres usług:

Hydroterapia

 • kąpiel wirowa kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa

Fizykoterapia

 • DKF
 • Terapuls
 • naświetlania lampą Solux
 • Ultradźwięki
 • krioterapia miejscowa
 • laseroterapia punktowa i skaner
 • prądy TENS
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Kotza
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy Trauberta
 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny ręczny
 • masaż limfatyczny mechaniczny
 • impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości

Kinezyterapia

 • mobilizacje
 • manipulacje
 • pionizacja i nauka poruszania
 • wyciągi
 • ćwiczenia specjalne i indywidualnie przy zespołach bólowych kręgosłupa, gimnastyka oddechowa, prowadzone metodą PNF
 • ćwiczenia ogólnousprawniające:
  • równoważne
  • rozluźniające
  • relaksujące
  • samoobsługi
  • sprawności manualnej
  • ogólnokondycyjnej
 • ćwiczenia bierne, redresyjne, wspomagane, samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, izometryczne, kontrlateralne