Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Informacje podstawowe

Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz

NIP: 834-14-56-538

Regon: 750079660

Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132

Telefon: (46) 837 56 11,12,13

Fax: (46) 837 59 91

E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

Organ założycielski: Powiat Łowicki

Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857

Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk