Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Wpływ działalności na środowisko

 

Wpływ działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Spełniając obowiązek wynikający zArt. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1941) kierownik jednostki organizacyjnej informuje, że w jednostce zainstalowano aparaty rentgenowskie. Dawki promieniowania emitowane do środowiska nie przekraczają dawek granicznych określonych w Załączniku nr. 4 Ustawy Prawo Atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1941).

 

Pobierz plik: Informacja