Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Poradnia leczenia uzależnień

Telefon do poradni-rejestracji: 46 / 837 56 11,12,13 wew. (0) 285

Telefon bezpośredni do poradni-rejestracji: 46 / 837 37 07


HARMONOGRAM PRACY PORADNI
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 18:30 8:00 - 20:00 08:00 - 19:00 08:00 - 15:35 08:00 - 15:35

 

Zespół terapeutyczny:
Koordynator Poradni: mgr Małgorzata Frątczak - Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta w procesie certyfikacyjnym
Specjalista Psychoterapii Uzależnień: mgr Ewa Kapuścińska
Specjalista Psychoterapii Uzależnień: mgr Joanna Sobańska
Specjalista Psychiatra: lek. Agnieszka Gratys-Miziołek
Sekretarka medyczna: Jolanta Latoszewska

OFERTA TERAPEUTYCZNA PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ w ŁOWICZU
- przeznaczona dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Ramowy program dla osób uzależnionych
Podstawowe cele:

 1. Utrzymanie abstynencji
 2. Uczenie się życia w trzeźwości
 3. Usuwanie zaburzeń i rozwiązywanie problemów osobistych
 4. Edukacja rodziny


Zadania terapeutyczne realizowane są etapami tj.

I Etap wstępny – Diagnoza, motywowanie, edukacja.

 • nawiązanie wstępnego kontaktu
 • informowanie nt. zasad i czasu trwania terapii, warunki kontraktu terapeutycznego
 • diagnostyka nozologiczna i problemowa, ustalanie Osobistego Planu Terapii
 • wzbudzanie motywacji do zmiany i leczenia
 • rozpoczęcie terapii grupowej – grupa wstępna 8 spotkań


II Etap - Terapia intensywna

 • terapia indywidualna i grupowa
 • praca nad uznaniem własnego uzależnienia i powstrzymaniem się od picia

Blok zajęć: czy jestem alkoholikiem, akceptacja, różne sposoby doświadczania siebie, dostrzeganie podobieństwa w związku z chorobą, zrozumienie szkód, strat spowodowanych przez picie (destrukcja). Uznanie faktu utraty kontroli nad piciem i nad własnym życiem zniszczonym przez picie. Uczenie rozpoznawania głodu alkoholowego, technik radzenia sobie z silnym pragnieniem picia. Pomoc w utrzymaniu abstynencji. Na tym etapie pacjent, uczestnicząc w psychoterapii ma świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o leczeniu, rozpoznać własne uzależnienie i uznać swoją bezsilność wobec alkoholu oraz nauczyć się zapobiegać nawrotom.

III Etap - Terapia pogłębiona

 • psychoterapia indywidualna; tu praca nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia i tj.
 • zmiana nałogowej regulacji emocjonalnej
 • zmiana mechanizmu iluzji i zaprzeczenia
 • zmiana tożsamości alkoholowej
 • rozwijanie umiejętności zapobiegania nawrotom, umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich TAZA

Na tym etapie pracy terapeutycznej pacjenci dodatkowo pracują nad problemami osobistymi.

Program terapeutyczny dla rodzin Cele:

 • przekazanie wiedzy nt. choroby alkoholowej i współuzależnienia
 • rozpoznanie własnej sytuacji rodzinnej
 • uczenie się i ćwiczenie nowych konstruktywnych zachowań

Metody:

 • psychoterapia indywidualna: diagnoza problemowa, opracowanie Osobistych Planów Terapii, rozwiązywanie problemów osobistych w ramach OPT
 • psychoterapia grupowa, praca zgodna z opracowanym scenariuszem zajęć


W poradni prowadzona jest również Terapia Par 8-10 sesji oraz Program CANDIS


Niezbędne informacje dla pacjenta podczas przyjęcia i leczenia:
Poradnia zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego: bezpośrednio 46 / 837 37 07 lub przez centralę 46 / 837 56 11,12,13 wew. 285 oraz na stronie internetowej ZOZ Łowicz w zakładce E-rejestracja można wypełnić formularz dotyczący rejestracji do Poradni Leczenia Uzależnień i wysłać zgodnie z instrukcją.
Rejestracji osobistej lub telefonicznej można dokonywać:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 08.00 do 15.35
- środa od godz. 09.30 do 17.05
Podczas przyjęcia wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do poradni nie wymagane są skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalistów i przyjmowane są wszystkie osoby w tym nieubezpieczone.