Przejdź do treści

Centralna rejestracja do poradni: 46 837 56 11 wew. 435, 241, 508

Fundusze Unijne

Aktualności

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

16.09.2021 14:08

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno –położniczo -neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5)

16.09.2021 14:07

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5) przez technika elektroradiologii w Dziele Diagnostyki Medycznej w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Zadanie

16.09.2021 14:06

Zadanie "Unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w ZOZ w Łowiczu w okresie od 1 grudnia do 28 lutego w związku z pandemią koronawirusa".

Ogłoszenie na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-0), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9)

16.09.2021 14:04

Ogłoszenie na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-0), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9) w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Ogłoszenie o konkursie na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

16.09.2021 14:02

Ogłoszenie o konkursie na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz dyżurów w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Ważny komunikat

16.09.2021 14:01

Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ramach realizacji świadczeń w oddziale rehabilitacji stacjonarnej - tj. szpitalnej uprzejmie informujemy.

Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ram...