Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Aktualności

Darmowa rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie łowickim Ważne!

26.01.2023 12:52

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie łowickim

Celem głównym projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego przez 400 os. tj. 220 K i 180 M (wyłonio...

Profilaktyka 40+ Ważne!

12.01.2022 14:25

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

„Profilaktyka 40 Plus” w Łowiczu W naszym ZOZ trwają badania w ramach programu „Profilaktyka 40...

Ogłoszenie konkursu ofert

15.09.2023 13:41

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9) w komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ  

Ogłoszenie konkursu ofert

14.09.2023 15:44

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego

14.09.2023 08:39

...

Ogłoszenie konkursu ofert

30.08.2023 14:01

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ Zawiadomienie o odwołaniu konkursu: Plik do pobrania