Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Ankieta

Szanowni Państwo

Pragniemy poznać Państwa opinie na temat jakości usług świadczonych w naszym ZOZ, aby lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez wybranie odpowiedzi zgodnie z Państwa odczuciami.

W przypadku korzystania z usług tylko jednej komórki należy wypełnić tylko odpowiedni punkt wpisując nazwę komórki, której opinia dotytczy, a pozostałe punkty zostawić wolne.

W przypadku korzystania z ostatnim czasie z usług różnych komórek ZOZ można w jednej ankiecie wyrazić opinię na temat wielu komórek.

IZBA PRZYJĘĆ LUB PORADNIA SPECJALISTYCZNA
Sprawność załatwiania formalności - rejestracja?
Punktualność udzialania świadczenia wyznaczonych na określoną godzinę lub długość oczekiwania na rozpoczęcie udzielania świadczenia w Izbie Przyjęć?
Uprzejmość personelu pielęgniarskiego/położnych w Izbie Przyjęć?
Uprzejmość personelu lekarskiego w Izbie Przyjęć?
Zapewnienie intymności i poszanowania godności osobistej podczas udzielania świdczenia?
Uzyskanie informacji o stanie zdrowia i dalszym leczeniu?
BADANIA DIAGNOSTYCZNE (pracownia)
Sprawność załatwiania formalności - rejestracja?
Uprzejmość personelu pracowni diagnostycznych?
Poszanowanie godności i prawa do intymności podczas wykonywanych badań?
Wydanie wyników badań?
POBYT W ODDZIALE SZPITALNYM
OGÓLNE WARUNKI
Jak Pani/Pan ocenia zapoznanie z Kartą Praw Pacjenta, topografią oddziału, regulaminami wewnętrznymi, w tym przekazanie informacji o możliwości korzystania z hotelu dla matek, trybie składania skarg i wniosków:
Czystość sal chorych, bielizny szpitalnej, łazienek i toalet?
Jakość - estetyka, walory smakowe, podawanych posiłków?
OPIEKA LEKARSKA
Uprzejmość i zainteresowanie pacjentem lekarzy w oddziale?
Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby i leczenia?
Poszanowanie intymności podczas badań lekarskich?
Dostępność lekarza w razie potrzeby?
Przekazywanie informacji dotyczących postępowania po wyjściu ze szpitala?
OPIEKA PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA
Pomoc pielęgniarek/położnych w czynnościach pielęgnacyjnych (jeśli była taka potrzeba)?
Informowanie o planowanych zabiegach pielęgniarskich oraz poszanowanie intymności podczas zabiegów pielęgnacyjnych?
Szybkość reagowania na wezwanie i reakcja na prośby chorych?
Dostępność personelu na oddziale?
OGÓLNA OCENA USŁUGI Z KTÓREJ PACJENT KORZYSTAŁ W ZOZ
Jak Pani/Pan ocenia usługi świadczone w naszej placówce?
Czy poleciłaby Pani/Pan nasz ZOZ rodzinie, znajomym?

Dopuszczalne jest imienne wskazanie personelu, którego dotyczy dodatkowa opinia