Przejdź do treści

Centralna rejestracja do poradni: 46 837 56 11 wew. 435, 241, 508

Fundusze Unijne

Zaproszenie

Zaproszenie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia: 

Zadanie 1:

Przeprowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego wraz z szacowaniem narażenia na pole elektromagnetyczne dla następujących urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Łowiczu, ul.Ułańska 28 oraz jego oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie.

Wykaz sprzętu w załączniku nr 2.

Zadanie 2:

Badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w postaci formaldehydu w środowisku pracy - 7 stanowisk

 

Plik do pobrania: plik

22.11.2022 11:19