Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Kadra zarządzająca

Dyrektor szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Połączenie przez sekretariat
46-837 56 11,12,13 wew. 277
lub 46-837 53 68

urszula.kapusta@zoz.pol.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Bartosz Itrych

Połączenie przez sekretariat
46-837 56 11,12,13 wew. 277
lub 46-837 53 68

bartosz.itrych@zoz.pol.pl

Główny Księgowy - Jolanta Kosiorek

46-837 56 11,12,13 wew. 270

jolanta.kosiorek@zoz.pol.pl

Naczelna Pielęgniarka - Ewa Michalska

46-837 56 11,12,13 wew. 131

ewa.michalska@zoz.pol.pl