Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Kadra zarządzająca

Dyrektor szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Połączenie przez sekretariat
46-837 56 11,12,13 wew. 277
lub 46-837 53 68

urszula.kapusta@zoz.pol.pl

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Milena Szwarocka

Połączenie przez sekretariat
46-837 56 11,12,13 wew. (0) 277
lub 46-837 53 68

milena.szwarocka@zoz.pol.pl

Główny Księgowy - Jolanta Kosiorek

46-837 56 11,12,13 wew. (0) 270

jolanta.kosiorek@zoz.pol.pl

Naczelna Pielęgniarka - Ewa Michalska

46-837 56 11,12,13 wew. (0) 131

ewa.michalska@zoz.pol.pl