Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Zaproszenie

Zaproszenie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: "przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów wewnętrznych i systemu oddymiających, a także zakup gaśnic oraz wybranego oznakowania ewakuacyjnego"

Plik do pobrania: plik

Wybór najkorzystniejszej oferty: PLIK DO POBRANIA

24.10.2022 11:35