Przejdź do treści

Centralna rejestracja do poradni: 46 837 56 11 wew. 435, 241, 508

Fundusze Unijne

Aktualności

Zaproszenie do konkursu ofert

13.05.2022 13:59

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi świadczone przez personel medyczny ( kod CPV 85141000-9 ), polegające na świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie transportu medycznego oraz w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Plik do pobrania: SIWZ Zawiadomienie: Plik od pobrania Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: pli...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12.05.2022 12:15

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Ogłoszenia konkursowe

25.04.2022 12:36

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w konkursie ofert, na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), polegające na pełnieniu gotowości do udzielenia świadczeń medycznych na bloku operacyjnym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik od pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki

21.04.2022 14:22

na bloku operacyjnym

POBIERZ PLIK

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

20.04.2022 09:49

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie, polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale położniczo-ginekologiczno-neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

POBIERZ PLIK KLIKNI TUTAJ POBIERZ PLIK

Wielkanoc 2022

11.04.2022 11:29

Życzenia wielkanocne 2022