Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Spis telefonów

AGENDA TELEFON WEWNĘTRZNY PERSONEL
Sekretariat 277 Dorota Urbaniak
Izba Przyjęć 235, 228  
Izba Przyjęć Dziecięca 407  
Pracownia Rendgenodiagnostyki RTG - Kierownik 226 Sebastian Fidrysiak
Pracownia Rendgenodiagnostyki RTG - Rejestracja 234  
Pracownia Ultrasonografii - USG 291  
Oddział Chirurgiczny - Ordynator 213 Krzysztof Ciesielski
Oddział Chirurgiczny - Lekarze 236  
Oddział Chirurgiczny - Pielęgniarki 232, 223  
Oddział Chirurgiczny - Sekretariat 501  
Oddział Wewnętrzny - Ordynator 211 Andrzej Sobieraj
Oddział Wewnętrzny - Lekarze 216  
Oddział Wewnętrzny - Pielęgniarki 212  
Oddział Wewnętrzny - Sala "R" 214  
Oddział Wewnętrzny - Sekretariat 206  
Pracownia Elektrokardiografii - EKG 297  
Oddział Pediatryczny - Ordynator 401 Elżbieta Młoczkowska
Oddział Pediatryczny - Lekarze 402  
Oddział Pediatryczny - Pielęgniarki 404  
Laboratorium - Rejestracja 202  
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - Ordynator 233 Adam Skoneczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny -Lekarze / Sekretariat 203  
Oddział Położniczo-Ginekologiczny -Pielęgniarki 227  
Oddział Położniczo-Ginekologiczny -Sala Porodowa 239  
Oddział Neonatologiczny - Pielęgniarki 204  
Oddział Intensywnej Terapii - Ordynator / Lekarze 221  
Oddział Intensywnej Terapii - Pielęgniarki 247  
Blok Operacyjny 288 Agnieszka Gąsecka
Pracownia Endoskopowa 245, 666263417  
Apteka - Kierownik 222 Zofia Rogowska-Tylman
Kuchnia 208, 220  
Pralnia 219  
Zakład Rehabilitacji Leczniczej 246  
Poradnia Leczenia Uzależnień 285  
Rejestracja Szczepień 506  
Centralna Rejestracja 241, 435, 508, 576600470  
Poradnia Chirurgiczna / Ortopedyczna 435  
Poradnia Kardiologiczna 297  
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 434  
Transport Medyczny 286 Elżbieta Tomaszewska
Lekarz Zakładowy 266 Agnieszka Mońka
Dział Metodyczno-Organizacyjny - Kierownik 268 Wanda Pakulska
Dział Metodyczno-Organizacyjny -Dokumentacja Medyczna 259

Urszula Podlasińska,

Agnieszka Kunecka

Dział Metodyczno-Organizacyjny -Sekcja Statystyki Medycznej 289

Małgorzata Włodarczyk,

Agnieszka Pyszkiewicz

Dział Metodyczno-Organizacyjny - Sekcja Statystyki Medycznej 257

Justyna Tomanik,

Magdalena Masiak

Dział Metodyczno-Organizacyjny - Sekcja Statystyki Medycznej 262 Grażyna Śliwińsk
Dział Administracyjno - Techniczny - Kierownik 305 Dariusz Szymanik
Dział Administracyjno - Techniczny -Ochrona Środowiska 252

Elżbieta Węglarek,

Anna Tybuś

Dział Administracyjno - Techniczny -Materiały biurowe 273

Joanna Krzywicka,

Karolina Lenart

Dział Administracyjno - Techniczny -Ewidencja środków trwałych 281 Anna Karda
Dział Administracyjno - Techniczny -Sprzęt medyczny 263 Helena Salamon
Dział Administracyjno - Techniczny -Sekcja techniczna 209 Zbigniew Trzmielak
Naczelna Pielęgniarka 131 Ewa Michalska
Pielęgniarka Epidemiologiczna 300 Jolanta Skrzeszewska
Inspektor BHP, P.POŻ 256 Paweł Cichański
Inspektor ds. Ochrony Danych Osob. 256 Dariusz Rełek
Informatycy 284

Paweł Szwarocki,

Kamil Pawłowski

Kierownik Kadr 279 Elżbieta Marczak-Kaczorkiewicz
Kadry 510

Izabela Malejka,

Monika Zabrzewska

Płace 272

Barbara Węglarek,

Bożena Wiśniewska

Dział Finansowo-Księgowy - Główna Księgowa 270 Jolanta Kosiorek
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty 280 Bogusława Guzek
Dział Finansowo-Księgowy - Fakturowanie 276

Daria Brodecka,

Elżbieta Czarnota

Dział Finansowo-Księgowy 278

Danuta Rudnicka,

Ewelina Szczepanik

Kasa 275 Anna Wielemborek
Radca Prawny 271 Laura Gabrych
Warsztaty 217