Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Aktualności

Regulamin odwiedzin

21.02.2023 11:06

Obowiązujący od 15.12.2022 r.

Plik do pobrania: Regulamin

Ogłoszenie konkursu ofert

16.02.2023 15:08

Zespół opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0), polegające na udzielaniu medycznych świadczeń lekarskich w Poradni Ortopedycznej oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie konkursu ofert

14.02.2023 12:40

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, z zakresu nocnej w świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej oraz transporcie medycznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie konkursu ofert

09.02.2023 11:38

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

Ogłoszenie konkursu ofert

07.02.2023 14:25

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonanie badań i opisów ultrasonograficznych serca (kod CPV 85150000-5) w ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania  

Ogłoszenie konkursu ofert

16.01.2023 14:07

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale oraz na świadczenie ogólnych usług lekarskich polegających na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym i świadczenie usług zastępcy lekarza kierującego Oddziałem chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: POBIERZ