Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

Telefon stacjonarny do poradni: 46 / 837 56 11,12,13 wew. (0) 355

Telefon komórkowy do poradni: 509 056 091

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz.18:00-8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia udzielane są w „Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28 (budynek administracji , parter) .Pacjenci przyjmowani są niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dyżurujący lekarz i pielęgniarka udzielają świadczeń:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w "Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej" można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.