Przejdź do treści

Centralna rejestracja do poradni: 46 837 56 11 wew. 435, 241, 508

Fundusze Unijne

Blok operacyjny - tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 231

Kierownik: dr n.med. Dariusz Trepto
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 231

Pielęgniarka koordynująca: Agnieszka Gąsecka
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 231

 

Blok operacyjny dysponuje trzema nowoczesnymi salami operacyjnymi z niezbędnym zapleczem - sala wybudzeniowa, myjnie narzędzi i sterylizacja.