Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Oddział fizjoterapii i rehabilitacji - tel. 46 / 838 26 72

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Marta Fiszer
Telefon kontaktowy: 46 / 838 26 72

Pielęgniarka koordynująca: Agata Miziołek
Telefon kontaktowy: 46 / 838 26 72


Ważny komunikat!

Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ramach realizacji świadczeń w oddziale rehabilitacji stacjonarnej - tj. szpitalnej uprzejmie informujemy że:

Wymagane do przedstawienia przy kwalifikacji do rehabilitacji po COVID 19 są:

AKTUALNE SKIEROWANIE DO SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI (4300) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. lekarza POZ, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego) z zastrzeżeniem, że jeden pacjent może skorzystać z tego typu rehabilitacji jeden raz

BADANIA: RTG lub MR lub CT klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby oraz aktualne EKG (wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby), badanie morfologii krwi i CRP.

INNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA dotycząca leczenia infekcji COVID-19 lub objawów pocovidowych mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta tj. np. przy dominującym problemie kardiologicznym badanie ECHO-kardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Kwalifikacji dokonuje ordynator OFiR lub upoważniony przez niego lekarz w siedzibie Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie we wszystkie dni robocze w godzinach od 11-ej do 12 -ej.

Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji w oddziale szpitalnym może obejmować okres od 2 do 6 tygodni.


Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie
Adres: Rulice 31, 99-423 Bielawy

Jest oddziałem zamiejscowym ZOZ w Łowiczu położonym na terenie gminy Bielawy.

Na terapię w oddziale pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, na pobyt stacjonarny w ramach umowy z NFZ.
Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz możliwość korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych świadczonych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Zabiegi zleca lekarz na podstawie badania lekarskiego i analizy dokumentacji medycznej dostarczonej przez pacjenta.
Podstawą przyjęcia do oddziału jest posiadanie przez pacjenta aktualnego skierowania do szpitala:

  • z poradni specjalistycznej (Neurologicznej, Ortopedycznej, Reumatologicznej lub Rehabilitacji). Skierowanie na leczenie w Oddziale może wydać lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, ortopedii, reumatologii lub rehabilitacji.
  • z oddziału szpitalnego wydane przez lekarza prowadzącego pacjenta.

W celu wyznaczenia terminu przyjęcia do Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji pacjent powinien zgłosić się do lekarza kierującego oddziałem w Stanisławowie dni robocze w godzinach 11:00 - 12:00

  • z dokumentacją medyczną
  • z ważnym skierowaniem do szpitala

WAŻNE!


W związku z koniecznością wdrożenia zasad bezpieczeństwa celem ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19 informujemy, że każdy pacjent przyjmowany do leczenia w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie powinien zgłosić się do punktu wymazowego zlokalizowanego na terenie Szpitala Powiatowego w Łowiczu ul. Ułańska 28, maksymalnie 2 dni przed planowanym przyjęciem do rehabilitacji, celem wykonania testu wymazowego PCR. Testy wykonywane są bezpłatnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8,00-10,00 po przedstawieniu dokumentu tożsamości i podaniu daty zaplanowanego przyjęcia do OFiR.

Dopuszcza się możliwość wykonania testu wymazowego PCR w miejscu zamieszkania pacjenta na zlecenie innego lekarza (np. lekarza POZ). Test należy wykonać maksymalnie 2 dni przed zaplanowanym przyjęciem do rehabilitacji. Uzyskany wynik testu pacjent powinien okazać przy przyjęciu na leczenie rehabilitacyjne w OFiR.


INFORMACJA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO LECZENIA: plik do pobrania


Podziękowania Pacjentki dla Pani Doktor Marty Fiszer

Treść pisma od Pacjentki, które wpłynęło do Dyrekcji ZOZ w Łowiczu w związku z pobytem na oddziale rehabilitacyjnym w Stanisławowie.

Szanowny Zarząd i Dyrekcja
Dyr. Jacek Kaniewski
ZOZ w Łowiczu ul. Ułańska 28

Pragnę na Pana ręce złożyć podziękowania i wyrazić ogromną wdzięczność dla Pani Ordynator Marty Fiszer.
Przeszłam poważną operację rekonstrukcji śięgna przedłopatkowego, podgrzbietowego, inplantacja balonu ortho space Medium, pierwszą tego typu operacje w Polsce.
Po operacji rokowania odnośnie mojej sprawności stanowiły dużą niewiadomą. Po opiece szpitalnej zostałam skierowana na rehabilitację. W wielu ośrodkach i szpitalach byłam traktowana przedmiotowo i odsyłana z bardzo odległym terminem przyjęcia.

Z powodu ogromnego bólu i trudności z codziennym funkcjonowaniem czułam lęk i strach co do możliwości leczenia w najbliższym okresie. Dopiero gdzy trafiłam do Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie i poznałam Panią Ordynator Martę Fiszer, która dała mi ogromne duchowe wsparcie, uwierzyłam, że wszystko może być dobrze z moja ręką. Jest to wyjątkowy specjalista i przesympatyczna osoba, bardzo zaangażowana w pomoc pacjentowi. Pani Doktor tryska usmiechem do pacjentów i hipnotyzuje swoją życzliwością.

Pragnę zapewnić o mojej wdzięcznosci dla Pani ordynator oraz do Państwa, że zatrudniacie Państwo tak wibitnego fachowca. Dlatego sentencja Homera "Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników" dowodzi swojej prawdziwości.

Galeria zdjęć z oddziału fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie

zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj