Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9) w komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

15.09.2023 13:41