Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

14.09.2023 15:44