Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert
Zespół Opieki Zdrowotnej zaprasza do składania ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych- usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5) przez technika elektroradiologii w Dziale Diagnostyki Medycznej w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

08.03.2023 14:43