Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale chirurgicznym i wykonywanie obowiązków zastępcy lekarza kierującego oddziałem chirurgicznym, pełnienie dyżurów lekarskich i gotowości w oddziale chirurgicznym, udzielanie świadczeń medycznych z zakresu endoskopii – badań gastroskopii i kolonoskopii w ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Pytania i wyjaśnienia: Plik do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Plik do pobrania

17.11.2023 14:23