Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale oraz na świadczenie ogólnych usług lekarskich polegających na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym i świadczenie usług zastępcy lekarza kierującego Oddziałem chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym ZOZ w Łowiczu.

Plik do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: POBIERZ

16.01.2023 14:07